Årsmøte/Seminar 2018

Norsk redningsdykkerforum vil avholde årsmøte/seminar på Gjøvik, torsdag 08.02.2018 fra kl. 12-1800.

Årsmøteinnkallingen vil bli sendt ut anno desember. Oversikt over faglig innhold på seminar legges også ved årsmøteinnkallingen.

Vi kommer også med mer utfyllende informasjon vedrørende hotellopphold og offentlig kommunikasjon i forhold til overnatting og reisevei.

Overordnet tema for seminaret vil være «Visjon og fremtidsutsikter».

Stay tuned.

 

Mvh.

Styret i Norsk redningsdykkerforum

Reportasje om seminar/årsmøte for 2016

NRF-seminar årsmøte

Vi legger herved ut en reportasje fra  NRFs årsmøte/seminar i Tromsø. Reportasjen har av enkelte årsaker blitt holdt tilbake, da det var meningen at reportasjen skulle bli publisert i Brannmannen nummer 5/2016.

Reportasjen inneholder program og informasjon knyttet til de viktigste temaene som ble bragt på banen i Tromsø.

God lesning!

Med vennlig hilsen

Styret i NRF

 

 

Nytt styre

Dette er det nye styret:

Nytt styre

 

På bildet: 
Fra venstre: Styremedlem: Kjetil H. Nilsen (Sør-Rogaland IKS), Nestleder: Morten Holtberget (Oslo), Leder: Hans Petter Nilsen (Bergen), Styremedlem: Rolf Jarle Ødegård (Ålesund) og Styremedlem: Tomas Pettersen (Trøndelag)
 
Ikke tilstede:
Styremedlem: Knut Arne Haraldsen (Grenland Røde Kors)
Vara: Gøran Mathisen (Alta)