Hvordan bør Norge jobbe med styrket dykkerberedskap i fremtiden?

NRF jobber p.t. med en kommentar til rapporten fra DSB. 

I den forbindelse oppfordres dere medlemmer til å komme med innspill vedr. innholdet i rapporten, samt forslag til hvordan myndihghetene bør jobbe videre med styrket dykkerberedskap fremover.
Vi har allerede fått inn noen tanker og innspill, og er selvfølgelig veldig glad for det!

Info vedr. innbetaling av medlemskontingent

Medlemskapet gjelder for ett år. Ettersom vi har årsmøte på høsten, har vi valgt at fornying av medlemskapet må gjøres innen årsmøtet det aktuelle året.

Enkeltmedlem:

Norsk redningsdykkerforum har nå etablert mulighet for innbetaling via VIPPS.

 • Søk opp Norsk redningsdykkerforum (Vipps nr.: 16986) i VIPPS app´en, og betal inn 200,-
 • Skriv navn og tjenestested i meldingsfeltet
 • Det kan også betales via bankoverføring. Konto: 5083 06 40654

Ved behov for faktura og kollektiv innbetaling:

Hvis du ønsker faktura, er det selvsagt mulig. NRF trenger da fakturaadressen og eventuelt et bestillings/referansenummer ved fakturering til tjenestested.

 • Send en mail til redningsdykkerforum@gmail.com med opplysninger om:
  • Fakturaadresse
  • Eventuelt referansenummer
  • Antall medlemmer som meldes inn
  • Tjenestested
  • Ved kollektiv innmelding skal medlemsliste sendes til deres fadder på eget skjema. (Usikker på hvem fadder er? Send mail til redningsdykkerforum.no)

Redningsdykkerseminar Tromsø

Seminar til høsten!

Det blir seminar i Tromsø, 1 september!

Sett av datoen for årsmøte og faglig utbytte. Dette er en glimrende arena for alle i redningsdykkernorge til å møte hverandre for faglig utveksling og erfaringsdeling.

Det blir sannsynligvis sosialt på kvelden den 1. Detaljer kommer fortløpende…